Foto: Magnus Skrede / Ung Filharmoni

Ung Filharmoni-året

JUNI

Repertoar for neste års prosjekt og prøvespillutdrag blir tilgjengeliggjort på våre nettsider.


SEPTEMBER/OKTOBER

Søknadsskjema åpner og prøvespilldatoer blir offentliggjort


NOVEMBER

Søknadsfrist 14. november 2022.


DESEMBER

Søkere spiller inn sin egen prøvespillsvideo og sender inn denne innen 13. desember 2021. Uttaket bestemmes av en jury fra Oslo-Filharmonien på bakgrunn av videoen.


JANUAR

Søkere får svar om plass og mulighet for personlig tilbakemelding fra juryen.


MARS

Det avholdes gruppelederprøvespill på stryk i Oslo der konsertmester, og gruppeledere blir bestemt.


MAI/JUNI

Forberedende gruppeprøver avholdes i Oslo, instruert av musikere fra Oslo-Filharmonien


JUNI

Sommersamling på Rønningen Folkehøgskole. Orkesteret jobber med et større orkesterverk, ledet av en høyt profilert dirigent. Parallelt med orkesterprøvene gis det undervisning og veiledning av en rekke musikere fra Oslo-Filharmonien og det blir arrangert ulike faglige- og sosiale aktiviteter. Uken avsluttes med to konserter med Ung Filharmoni som selvstendig orkester.


SEPTEMBER/OKTOBER

Prosjektuke i Oslo Konserthus med Oslo-Filharmonien. Ung Filharmoni deler podium med Oslo-Filharmonien og samler seg til et stort og spektakulært symfoniorkester hvor ung og profesjonell sitter side ved side – ledet av en av Oslo-Filharmoniens hoveddirigenter. Høstsamlingen avsluttes med en konsert foran et ofte fullsatt Oslo Konserthus.

Samarbeidspartnere