Prøvespill

Her får du den viktigste informasjonen om prøvespillet for Ung Filharmoni 2024.

Søknadsprosessen: Viktige datoer

 

Mandag 9. oktober: Søknadsportal åpner.

Mandag 23. oktober: Earlybird-frist.

Mandag 13. november: Endelig søknadsfrist.

Onsdag 29. november-mandag 11. desember: Tidsvinduet for innsending av prøvespillvideo er åpent. 29. november vil alle som har søkt motta et skjema der man laster opp YouTube-lenken til sin prøvespillvideo. Frist for innsending av dette er 11. desember.

Medio januar: Resultatet fra prøvespillet og tilbakemelding fra juryen sendes ut på e-post.

Prøvespillet til Ung Filharmoni 2024

Prøvespillet til Ung Filharmoni 2023 ligner på prøvespillene man møter i det profesjonelle musikklivet. Repertoaret består av noen standardutdrag fra orkesterlitteraturen og et obligatorisk verk for ditt instrument, i tillegg til utdrag fra neste års verk Claude Debussys La Mer og Benjamin Brittens Four Sea-Interludes

Som i fjor vil søknadsprosessen være delt i to, med innsending av søknadsskjema som første del, og at alle søkere tar opp og sender inn sin egen prøvespillvideo som andre del. Se våre veiledningsvideoer med konkrete tips til hvordan dette gjøres lenger ned på denne siden.

Ung Filharmoni har som mål å legge til rette for at søkere får en god og helhetlig innsikt i hva det innebærer å spille i et orkester på profesjonelt nivå. Prøvespill er en naturlig del av denne prosessen, derfor inngår prøvespill som en del av opptaket til Ung Filharmoni. Alle som prøvespiller skal forberede seg på dette, og juryen anbefaler at du gjør deg godt kjent med neste års verk og jobber med utdragene sammen med din lærer.

Det tidligere Fagutvalget fra Oslo-filharmonien snakker om hvordan de forbereder seg til prøvespill

 

Prøvespillrepertoaret

Orkesterutdrag:

Prøvespillrepertoaret innebærer noen standardutdrag fra orkesterlitteraturen i tillegg til utdrag fra neste års verk Claude Debussys La Mer og Benjamin Brittens Four Sea-Interludes.

NB! For fløyte/piccolo og pauke/slagverk er det mulig å søke på ett av instrumentene der det er nevnt to, men vi vil gjøre deg oppmerksom på at sjansen for å komme med øker dersom du sender inn opptak på begge instrumenter.

OBS: Alle verk skal spilles inn uten akkompagnement.

 

Obligatorisk verk:

I tillegg til utdrag skal alle prøvespillkandidater spille et obligatorisk verk. Hvilke ser du i listen under. Noter finner du selv på nett (eks. imslp.org), i biblioteket på studiestedet du er tilknyttet, eller ved å kontakte din lærer. Obs! For for tenortrombone kan man velge mellom to verk.

OBS: Alle verk skal spilles inn uten akkompagnement.

FIOLIN: 3 min fra valgfri Bach solosonate eller solopartita

BRATSJ: 3 min valgfri Bach solosuite (cellosuitene)

CELLO: 3 min valgfri Bach solosuite

BASS: 1. sats fra Henry Eccles sonate i a-moll (uten komp)

FLØYTE: Mozart: Konsert i G-dur, 1.sats, takt 31 tom. 149.

OBO: Haydn Obokonsert i C, 1.sats takt 63-137.

KLARINETT: Weber: Concertino fra start til og med variasjon 2. (Stopp før Lento)

FAGOTT: Mozart: Fagottkonsert, 1. sats fram til reprisen

HORN: Strauss Hornkonsert #1, 1. sats

TROMPET: Francis Thomè: Fantasie, fra start til 4 takter ut i Allegro

TENORTROMBONE: David: Concertino, 1. sats uten kadens eller Guilmant: Merceau symphonique, op.88

BASSTROMBONE: Bozza: New Orleans

TUBA: Hindemith Sonate, 1. sats

PAUKE: Young Persons Guide (se noter i prøvespillutdrag for pauke og slagverk)

Prøvespillvideo

29. november vil alle som har søkt motta et skjema der man laster opp YouTube-lenken til sin prøvespillvideo. Frist for innsending av dette er 11. desember.

Repertoaret kan spilles inn i valgfri rekkefølge. Juryen godtar kun en uredigert video som skal spilles inn i ett sammenhengende opptak*. Ta deg naturlig tid mellom utdragene og stykket, men siden vi bare godkjenner videoer som er gjort i ett opptak er det viktig at du ikke går ut av bildet.

*NB! søkere på fløyte/piccolo, obo/engelsk horn, klarinett og pauke/slagverk kan spille inn 2 videoer: én video med orkesterutdrag og obligatorisk verk på instrument 1 og én video med orkesterutdrag på instrument 2.

Anders Hall Grøterud og Guro Saastad kommer med tips til hvordan man gjør opptak av prøvespillet.
 

 

Uttak til Ung Filharmoni 2024

 

En jury bestående av musikere fra Oslo-filharmonien vil gå gjennom alle prøvespillvideoer i starten av januar. Svar blir sendt ut til alle kandidater etter dette, medio januar.

Samarbeidspartnere