Spørsmål og svar

  • Deltakere som holder et høyt nivå på sitt instrument og ønsker å utvikle seg.
  • Deltakere som søker med fiolin, bratsj og cello har en øvre aldersgrense på 19 år (født mellom 2005 og 2011). *
  • Deltakere som søker med blåserinstrumenter, harpe, kontrabass, og slagverk har en øvre aldersgrense på 21 år (født mellom 2003 og 2011). *
  • Nedre aldersgrense for alle instrumentgrupper er fylte 13 år i 2024 (født i 2011).
  • Du er klar for en utfordring og ønsker å jobbe hardt for å nå høye mål.
  • Søknadsprosessen er nasjonal. Programmet er rettet mot utøvere med norsk tilhørighet eller med norsk statsborgerskap.

* Unntak fra aldersgrensen kan gjøres:
Selv om søkere innenfor aldersgrensen vil bli prioritert, oppfordrer vi også søkere som er over aldersgrensen til å søke. 

Ovennevnte fødselsår gjelder for opptaket til Ung Filharmoni 2024. 

Søknadsportalen for Ung Filharmoni 2023 åpner 9. oktober, og søknadsfristen er 13. november.

Alle som har søkt innen fristen får tilsendt et skjema der man laster opp YouTube-lenken til sin prøvespillvideo.

Frist for innsending av dette er 11. desember.

I midten av januar blir resultatet fra prøvespillet og tilbakemelding fra juryen sendt ut på e-post.

  • Mandag 9. oktober: Søknadsportalen åpner
  • Mandag 23. oktober: Earlybird-frist!

Sett deg et mål om å søke tidlig for å få mest mulig forberedelsestid før prøvespillvideoen skal sendes inn. Søk innen 23. oktober og vær med i trekningen av en kondensatormikrofon for mobil til en verdi av 1350kr. 

  • Mandag 13. november: Endelig søknadsfrist.
  • Onsdag 29. november – mandag 11. desember: Tidsvinduet for innsending av prøvespillvideo er åpent.

For Ung Filharmoni 2024 ligner prøvespillrepertoaret på det du vil møte som profesjonell musiker. Omfanget er omtrent som tidligere prøvespill til Ung Filharmoni.

Ung Filharmoni har som mål å legge til rette for at søkere får en god og helhetlig innsikt i hva det innebærer å spille i et orkester på profesjonelt nivå. Prøvespill er en naturlig del av denne prosessen, derfor inngår prøvespill som en del av opptaket til Ung Filharmoni.

Alle som prøvespiller skal forberede seg på dette, og juryen anbefaler at du gjør deg godt kjent med stykkene og jobber med utdragene sammen med din lærer.

Repertoaret kan spilles inn i valgfri rekkefølge. Juryen godtar kun en uredigert video som skal spilles inn i ett sammenhengende opptak*. Ta deg naturlig tid mellom utdragene og stykket, men siden vi bare godkjenner videoer som er gjort i ett opptak er det viktig at du ikke går ut av bildet.

*NB! søkere på fløyte/piccolo og pauke/slagverk kan spille inn 2 videoer: én video med orkesterutdrag og obligatorisk verk på instrument 1 og én video med orkesterutdrag på instrument 2.

Som i fjor vil søknadsprosessen være delt i to, med innsending av søknadsskjema som første del, og at alle søkere tar opp og sender inn sin egen prøvespillvideo som andre del.

29. november vil alle som har søkt motta et skjema der man laster opp YouTube-lenken til sin prøvespillvideo.

Frist for innsending av prøvespillvideo er 11. desember.

En jury bestående av musikere fra Oslo-filharmonien vil gå gjennom alle opptak i starten av januar. Svar blir sendt ut til alle kandidater etter dette, medio januar.

Kurset er gratis. Vi dekker kost og losji. Reise til og fra samlingene samt eventuell lokaltransport dekkes av deltaker selv.

Prøvespillet til Ung Filharmoni skal være så likt prøvespillene man møter i det profesjonelle musikklivet som mulig. Repertoaret består av noen standardutdrag fra orkesterlitteraturen, et obligatorisk verk for ditt instrument og utdrag fra neste års verk.

Search