Om Ung Filharmoni

Ung Filharmoni er et unikt program for unge, klassiske musikere opp til 19 år, som drømmer om å bli profesjonelle orkestermusikere.

Gjennom nasjonale prøvespill settes det sammen et orkester på nærmere 80 unge musikere. De samles først til en intens øvingsperiode på sommeren, hvor de jobber med et større orkesterverk, under ledelse av en høyt profilert dirigent. Parallelt med orkesterprøvene får deltakerne undervisning og veiledning av en rekke musikere fra Oslo-Filharmonien.

På høsten samles orkesteret igjen til prosjektuke, denne gangen i Oslo Konserthus. Der deler de podium med Oslo-Filharmonien i et ekstra stort og spektakulært symfoniorkester, hvor ung og profesjonell sitter side ved side. Høstsamlingen avsluttes med konsert for et fullsatt Oslo Konserthus.

Gjennom samspillet med Oslo-Filharmonien får deltakerne en enestående mulighet til å utvikle seg både personlig og musikalsk. I møte med noen av de fremste utøverne i det profesjonelle musikklivet skapes det en inspirerende læringsarena, som gir de unge musikerne unik erfaring med hva som kreves på toppnivå.

Ung Filharmoni har som mål å bidra til at unge talenter skal lykkes som utøvere i morgendagens musikkliv.


Crescendo og Mentorprogrammet

Mentorprogrammet Crescendo ble gjennomført i perioden 2015 – 2021 som et samarbeid mellom Barratt Due musikkinstitutt, Oslo-Filharmonien og Festspillene i Bergen. Hovedmentorer var Janine Jansen og Leif Ove Andsnes.

Etter de planlagte seks årene ble Mentorprogrammet avsluttet i 2021. Deltakerne har fått treffe og jobbe med internasjonalt etablerte musikere som Leif Ove Andsnes og Janine Jansen, både gjennom samspill og instruksjon, men også ved personlige møter og veiledning.

Les mer om mentorprogrammet her.

Les om den avsluttende konserten under festspillene i Bergen 2021 her.

Crescendo har vært et unikt samarbeid mellom tre kunstneriske partnere: Festspillene i Bergen, Barratt Due Musikkinstitutt og Oslo-Filharmonien, og muliggjort med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge AS, sammen med generøse bidrag fra Trond Mohn, Bettina Ford Jebsen og Hans Peter Jebsen.

Samarbeidspartnere