Prøvespillrepertoaret innebærer obligatoriske verk, noen standardutdrag fra orkesterlitteraturen i tillegg til utdrag fra neste års verk.

Orkesterutdrag

Prøvespillrepertoaret innebærer noen standardutdrag fra orkesterlitteraturen i tillegg til utdrag fra neste års verk Claude Debussys La Mer og Benjamin Brittens Four Sea-Interludes.

NB! For fløyte/piccolo, obo/engelsk horn, fagott/kontrafagott, klarinett/ess-klarinett og pauke/slagverk er det mulig å søke på ett av instrumentene der det er nevnt to, men vi vil gjøre deg oppmerksom på at sjansen for å komme med øker dersom du sender inn opptak på begge instrumenter.

OBS: Alle verk skal spilles inn uten akkompagnement.

Obligatorisk verk

I tillegg til utdrag skal alle prøvespillkandidater spille et obligatorisk verk. Hvilke ser du i listen under. Noter finner du selv på nett (eks. imslp.org), i biblioteket på studiestedet du er tilknyttet, eller ved å kontakte din lærer. Obs! For for tenortrombone kan man velge mellom to verk.

 

OBS: Alle verk skal spilles inn uten akkompagnement.

 

FIOLIN: 3 min fra valgfri Bach solosonate eller solopartita

BRATSJ: 3 min valgfri Bach solosuite (cellosuitene)

CELLO: 3 min valgfri Bach solosuite

BASS: 1. sats fra Henry Eccles sonate i a-moll (uten komp)

FLØYTE: Mozart: Konsert i G-dur, 1.sats, takt 31 tom. 149.

OBO: Haydn Obokonsert i C, 1.sats takt 63-137.

KLARINETT: Weber: Concertino fra start til og med variasjon 2. (Stopp før Lento)

FAGOTT: Mozart: Fagottkonsert, 1. sats fram til reprisen

HORN: Strauss Hornkonsert #1, 1. sats

TROMPET: Francis Thomè: Fantasie, fra start til 4 takter ut i Allegro

TENORTROMBONE: David: Concertino, 1. sats uten kadens eller Guilmant: Merceau symphonique, op.88

BASSTROMBONE: Bozza: New Orleans

TUBA: Hindemith Sonate, 1. sats

PAUKE: Ingen obligatoriske verk

Search