Mathias Gran

Fagområde
Senter for Talentutvikling & Ung Filharmoni

Stilling
Prosjektleder

Kontaktinformasjon

Telefon:
971 22 301

Mathias Gran er prosjektleder ved Senter for talentutvikling Barratt Due. Der jobber han blant annet med å planlegge, gjennomføre og evaluere ulike prosjekter tilknyttet talentutvikling rettet mot både talentene og talentutviklerne rundt om i Norge.

Han er utdannet dirigent og kontrabassist fra NTNU institutt for musikk i Trondheim og Norges musikkhøgskole i Oslo. Ved siden av stillingen på Barrat Due musikkinstitutt jobber han som musikkonsulent for De Unges Orkesterforbund (UNOF), han er også en aktiv frilans musiker.

Ved Senter for talentutvikling er Mathias Gran involvert i de nasjonale konferansene i regi av Senteret, samt med planleggingen og gjennomføringen av kurs og seminarer. Han er også med på gjennomføringen av prosjektene knyttet til Ung Filharmoni.

Search