Maja Beate Vie

Fagområde
Senter for Talentutvikling & Ung Filharmoni

Stilling
Prosjektleder

Kontaktinformasjon

Telefon:
476 63 044

Maja er prosjektkoordinator ved Senter for talentutvikling Barratt Due. Der jobber hun blant annet med å planlegge, gjennomføre og evaluere ulike prosjekter tilknyttet talentutvikling rettet mot både talentene og talentutviklerne rundt om i Norge.

Maja Vie har en bachelor i Kulturledelse fra Universitetet i Sørøst-Norge og en master i Ledelse fra Høyskolen Kristiania. Ved siden av studiene har Maja Vie blant anna vert med å etablere den klassiske kammermusikkfestivalen Ose Kammerspel, samt å planlegge og gjennomføre andre rytmiske festivaler.

Ved Senter for talentutvikling er Maja Vie involvert i de nasjonale konferansene i regi av Senteret, samt med planleggingen og gjennomføringen av kurs og seminarer. Maja er kommunikasjonsansvarlig for Ung Filharmoni og Senteret. Hun er også med på gjennomføringen av prosjektene knyttet til Ung Filharmoni.

Samarbeidspartnere