Maja Beate Vie

Fagområde
Senter for Talentutvikling & Ung Filharmoni

Stilling
Prosjektansvarlig

Kontaktinformasjon

Telefon:
476 63 044

Maja er produsent ved Senter for talentutvikling Barratt Due. Der jobber hun blant annet med å planlegge, gjennomføre og evaluere ulike prosjekter tilknyttet talentutvikling rettet mot både talentene og talentutviklerne rundt om i Norge.

Maja Vie har en bachelor i Kulturledelse fra Universitetet i Sørøst-Norge og en master i Ledelse fra Høyskolen Kristiania. Ved siden av studiene har Maja Vie blant anna vert med å etablere den klassiske kammermusikkfestivalen Ose Kammerspel, samt å planlegge og gjennomføre andre rytmiske festivaler.

Ved Senter for talentutvikling er Maja Vie involvert i de nasjonale konferansene i regi av Senteret, samt med planleggingen og gjennomføringen av kurs og seminarer. Maja er kommunikasjonsansvarlig for Ung Filharmoni og Senteret. Hun er også prosjektansvarlig for Ung Filharmoni. 

Samarbeidspartnere