Reglement

Her finner du reglement for sommersamling og høstsamling, som alle deltakere må forholde seg til.

Reglement for høstsamlingen 2024:

  • Det forventes at alle deltakere deltar på alt oppsatt program under prosjektuken; prøver, sosiale- og faglige aktiviteter samt felles måltider, dersom annet ikke er presisert.  
  • Alle har ansvar for selv å passe tiden og møte opp til riktig sted til riktig tid. Det forventes at alle møter forberedt og i god tid til alle prøver. Dette innebærer å sitte spilleklar på podiet senest 15 minutter før prøvestart. 
  • Ung Filharmoni har ikke ansvar for deltakerne i tiden utover oppsatt program. Ung Filharmoni har heller ikke ansvar for deltakerne i pauser mellom ulike lokaler/aktiviteter og under forflytning. Dette gjelder også deltakere som får overnattingsted organisert av Ung Filharmoni.  
  • Deltakere som bor hjemme, hos venner eller vertsfamilier er selv ansvarlige for å lage avtaler om reelle innetider. Deltakere som har fått overnattingsted organisert av Ung Filharmoni må forholde seg til retningslinjer formidlet av ansvarlig på stedet.  

Brudd på reglementet vil kunne medføre utestengning fra prosjektet, og eventuell hjemsending for deltakers egen regning. Ved ulykke/skader som resultat av brudd på reglement, kan ikke Ung Filharmoni eller medvirkende parter holdes ansvarlig. 

Samarbeidspartnere