Reglement

Her finner du reglement for sommersamling og høstsamling, som alle deltakere må forholde seg til.

Reglement for sommersamlingen 2024: 

 • Det forventes at alle deltakere deltar på alt oppsatt program under prosjektuken; prøver, sosiale- og faglige aktiviteter samt felles måltider, dersom annet ikke er presisert.
 • Vi forventer at alle oppfører seg fint mot hverandre, og bruker sunn fornuft vedrørende hva som er tillatt og ikke.
 • Vi forventer at alle holder det ryddig på de områdene vi oppholder oss på, både under prøver, sosiale arrangementer og på internatene.
 • Deltakerne må følge beskjeder som blir gitt, både skriftlig og muntlig.
 • Alle deltakere må oppholde seg på Beitostølen Resort og bli boende på anvist rom under hele prosjektuken. Det vil si at det ikke er tillatt å reise til eller overnatte andre steder.
 • Deltakere under 18 år som ønsker å forlate Beitostølen Resort må avklare dette med ledelsen.
 • Det skal være ro på internatene fra klokken 22.00, og alle deltakere skal være på eget rom innen klokken 23.00. Husk å ta hensyn til hverandre.
 • Vaktrunder vil bli gått fra kl. 23.00 og utover.
 • Alle har ansvar for selv å passe tiden, og møte opp til riktig sted til riktig tid. Det forventes at alle møter forberedt og i god tid til alle prøver. Dette innebærer å sitte spilleklar på podiet senest 15 minutter før prøvestart.
 • Vi forholder oss til norsk lov, og all bruk av ulovlige rusmidler er forbudt. Alle arrangementer i prosjektuken er alkohol- og rusfrie.


Brudd på reglementet vil kunne medføre utestengning fra prosjektet, og eventuell hjemsending for deltakers egen regning. Ved ulykke/skade som resultat av brudd på reglementet, kan ikke Ung Filharmoni eller medvirkende parter holdes ansvarlig. 


Reglement for høstsamlingen 2024:

 • Det forventes at alle deltakere deltar på alt oppsatt program under prosjektuken; prøver, sosiale- og faglige aktiviteter samt felles måltider, dersom annet ikke er presisert.  
 • Alle har ansvar for selv å passe tiden og møte opp til riktig sted til riktig tid. Det forventes at alle møter forberedt og i god tid til alle prøver. Dette innebærer å sitte spilleklar på podiet senest 15 minutter før prøvestart. 
 • Ung Filharmoni har ikke ansvar for deltakerne i tiden utover oppsatt program. Ung Filharmoni har heller ikke ansvar for deltakerne i pauser mellom ulike lokaler/aktiviteter og under forflytning. Dette gjelder også deltakere som får overnattingsted organisert av Ung Filharmoni.  
 • Deltakere som bor hjemme, hos venner eller vertsfamilier er selv ansvarlige for å lage avtaler om reelle innetider. Deltakere som har fått overnattingsted organisert av Ung Filharmoni må forholde seg til retningslinjer formidlet av ansvarlig på stedet.  

Brudd på reglementet vil kunne medføre utestengning fra prosjektet, og eventuell hjemsending for deltakers egen regning. Ved ulykke/skader som resultat av brudd på reglement, kan ikke Ung Filharmoni eller medvirkende parter holdes ansvarlig. 

Search