Fagott

Fiolin
Obo

Årets deltakere 2023

Ania Kim Nestaas

Zongting Li 

Tidligere deltakere

Ania Kim Nestaas

Dagny Mehus

Didrik Åsnes

Jonathan Bauer

Luka Padparadscha Skoghaug

Magnus Kongsmo Karlsen

Peder Ravn Jensen

Solveig Irene Primberg Skogdal

Stine Lorentzen

Samarbeidspartnere