Vasily Petrenko er neste års dirigent. Foto: Fred Olav Vatne

Ung Filharmoni 2021 – repertoar, dirigent og prøvespillutdrag

Prøvespillutdragene for Ung Filharmoni 2021 er nå tilgjengelig!

REPERTOAR OG DIRIGENT
Repertoar for 2021 er Rachmaninoffs Symfoniske Danser. Dirigent er Mei-Ann Chen.

ENDRINGER FOR 2021
For kommende års Ung Filharmoni endrer vi prøvespill-repertoaret til å ligne mer på det du vil møte som profesjonell musiker. Det innebærer noen standardutdrag fra orkesterlitteraturen samt et obligatorisk verk, i tillegg til utdrag fra neste års verk av Rachmaninoff. Omfanget er omtrent som tidligere prøvespill til Ung Filharmoni, men innholdet er nærmere det du møter i det virkelige musikklivet.

Søknadsprosessen vil som tidligere år være delt i to, med innsending av søknadsskjema som første del, men nytt av året er at alle søkere tar opp og sender inn sin egen prøvespillvideo. Klikk her for å lese mer om årets prøvespillsprosess og få tips til innspilling og innsending av din prøvespillsvideo.

Ung Filharmoni har som mål å legge til rette for at søkere får en god og helhetlig innsikt i hva det innebærer å spille i et orkester på profesjonelt nivå. Prøvespill er en naturlig del av denne prosessen, derfor inngår prøvespill som en del av opptaket til Ung Filharmoni. Alle som prøvespiller skal forberede seg på dette, og juryen anbefaler at du gjør deg godt kjent med neste års verk og jobber med utdragene sammen med din lærer.

VIKTIGE DATOER
Torsdag 15. oktober: Earlybird-frist! Sett deg et mål om å søke tidlig for å få mest mulig forberedelsestid før prøvespillvideoen skal sendes inn. Søk innen 15. oktober og vær med i trekningen av 3 Ung Filharmoni effekter!

Søndag 15. november: Endelig søknadsfrist.

Tirsdag 1. desember-tirsdag 15. desember: Tidsvinduet for innsending av prøvespillvideo er åpent.

1. desember vil alle som har søkt motta et skjema hvor man laster opp YouTube-lenken til sin prøvespillvideo. Frist for innsending av dette er 15. desember.

Medio januar: Resultatet fra prøvespillet og skriftlig tilbakemelding fra juryen sendes ut på e-post til alle søkere.

PRØVESPILLUTDRAG
Du kan søke på bare ett instrument der det er nevnt to, men vi vil gjøre deg oppmerksom på at sjansen for å komme med øker dersom du sender inn opptak på begge instrumenter.
Utdragene åpner seg i en ny fane ved å trykke på ønsket instrument.

OBLIGATORISK VERK
I tillegg til utdrag skal alle prøvespillkandidater spille et obligatorisk verk på ca. 3 minutter. Hvilke ser du i listen under. Alle verk skal spilles a capella. Noter finner du selv på nettsider (eks. imslp.org), i biblioteket på studiestedet du er tilknyttet eller ved å kontakte din lærer.

FIOLIN: 3 min fra valgfri Bach solosonate eller solopartita

BRATSJ: 3 min valgfri Bach solosuite (cellosuitene)

CELLO: 3 min valgfri Bach solosuite

BASS: 1. sats fra Henry Eccles sonate i a-moll (uten komp)

FLØYTE: Mozart: Konsert i G-dur, 1.sats, takt 31 tom. 149.

OBO: Haydn Obokonsert i C, 1.sats takt 63-139.

KLARINETT: Weber: Concertino fra start til og med variasjon 2.  (Stopp før
Lento)

FAGOTT: Mozart: Fagottkonsert, 1. sats fram til reprisen

SAKSOFON: Glazunov saxofonkonsert fra tall 1 til tall 9

HORN: Strauss Hornkonsert #1, 1. sats

TROMPET: Francis Thomè: Fantasie, fra start til 4 takter ut i Allegro

TROMBONE: David: Concertino, 1. sats uten kadens

BASSTROMBONE: Bozza: New Orleans

TUBA: Hindemith Sonate, 1. sats

PAUKE: Young Persons Guide (se noter i prøvespillutdrag for pauke og slagverk)

LILLETROMME: Berg – Ekstrakt 2 (se noter i prøvespillutdrag for pauke og slagverk)

XYLOFON: Sommerfeldt – Musikk for en slagverker, sats 3

HARPE: Selvvalgt verk (uten komp), 3-5 min

PIANO: Selvvalgt verk, 3-5 min

Search