På sommersamlingen til Ung Filharmoni er det dirigenten Petri Sakari som instruerer deltakerne. Foto: Magnus Skrede
På sommersamlingen til Ung Filharmoni er det dirigenten Petri Sakari som instruerer deltakerne. Foto: Magnus Skrede

Krig, hav og drap

Årets repertoar under Ung Filharmoni består av tre historiske verk som både provoserte og utfordret sin samtid.

Den første konserten på årets sommersamling er nettopp ferdig, og stemningen i salen var helt euforisk. Komponistene bak årets tre verk, Britten, Debussy og Copland, satte alle preg på historien – enten gjennom kritikk, aktualitet eller et ønske om å skape noe nytt. Britten og Copland var begge politisk aktive og åpent homofile, og på hver sin måte var de foregangsmenn i kampen om like rettigheter for alle. 

Verkene Fanfare for the Common man, La Mer og Four Sea Interludes er krevende å fremføre. Det er mange underliggende følelser i musikken, som deltakerne på Ung Filharmoni skal prøve å formidle. 

Utenforskap og indre følelsesliv

Sigurd Greve er oboist i Oslo-filharmonien og instruktør på Ung Filharmoni. Han har de siste årene blitt godt kjent med Brittens opera, Peter Grimes. Four Sea Interludes er fire mellomspill som binder sammen scenene i operaen. I dag spilles satsene ofte som et enkeltstående verk for orkester.

– Den tragiske handlingen i operaen kan bidra til å få frem de riktige karakterene i Four Sea Interludes, sier Greve. 

Operaen foregår i en liten havneby. Der møter vi Peter Grimes, som har blitt utstøtt fra samfunnet, beskyldt for å ha drept barn. På tross av at retten har frikjent ham, mener innbyggerne i havnebyen at han er skyldig. Vi får følge Peter Grimes som gradvis blir mer nedbrutt. 

– De fire satsene skildrer det indre livet til karakterene i operaen, og selv de mest idylliske karakterene har en ubehagelig undertone, sier han.

Deltakerne får med Four Sea Interludes lære hvordan de kan formidle musikk som har tragiske undertoner. Her må de både jobbe med noe som er musikalsk og teknisk krevende, men også følelsesmessig svært utfordrende. 

– På den alderen er det ofte at man først forstår musikken etter konsertopplevelsen. Vi håper deltakerne får musikalske minner som de kan ta med seg senere i karrieren.

Sigurd Greve er oboist i Oslo-Filharmonien, og er godt kjent med årets repertoar på Ung Filharmoni.
Foto: Magnus Skrede

| LES OGSÅ: Sommersamlingen er i gang

Avant-garde elite

Debussy var på sin side opptatt av å tilføre kunsten noe nytt. Han var en del av en liten gruppe avant-garde kunstnere, som kalte seg «Nabis», på norsk: profeter.

Avantgardisme er et uttrykk som brukes om kunstnere som utfordrer samtidens stilistiske normer og dermed skaper nye retninger for kunsten.

– Debussy brukte impresjonistiske kunstnere som inspirasjon i flere av sine komposisjoner. På forsiden av partituret til La Mer er det et japansk maleri. Dette maleriet må ha inspirert ham, mener Greve.

Å skrive musikk som beskrev noe konkret var nytt i Debussys samtid. La Mer skildrer havet, slik kunsten fremstiller det. 

La Mer er krevende å spille fordi det i all hovedsak handler om å få frem de riktige fargene og stemningene. Det krever modenhet blant deltakerne.   

Deltakerne på årets sommerkurs tar repertoarets utfordringer på strak arm. Foto: Magnus Skrede

En hyllest til mennesket

I motsetning til Debussy ønsket Copland å anerkjenne det vanlige mennesket. Han jobbet hele sin aktive karriere med å skrive klassisk musikk som var mer tilgjengelig for et utrent øre. 

Fanfare for the Common Man var en hyllest til alle de som ble berørt av 2. verdenskrig, både de som måtte kjempe for landet og de som ventet hjemme. Dessverre er stykket alt for aktuelt i dag, sier Greve.

Fellesnevneren for de tre verkene er at de på hver sin måte har satt et preg på musikkhistorien. I tillegg til å være både teknisk og musikalsk krevende, får deltakerne et lite innblikk i hvordan musikk kan påvirke og utfordre samfunnet. 

– De unge musikerne får virkelig noe å bryne seg på. Det er ikke nok å gjøre det som står i noten, musikken krever at man har en stor tilstedeværelse, sier Greve.

Ung Filharmoni fremfører verkene også onsdag 26. juni på Valdres Folkehøgskole kl. 17:00.

Fakta om Ung Filharmoni

  • Ung Filharmoni er et unikt program for unge klassiske musikere opp til 19 år som drømmer om å bli profesjonelle orkestermusikere.
  • Gjennom nasjonale prøvespill om høsten i landets seks største regioner settes det sammen et orkester på nærmere 80 unge musikere.
  • Disse samles først til forberedende gruppeprøver i mai/juni, før en intens sommersamling i slutten av juni med øvelser, prøver, undervisning og faglig påfyll.
  • Avslutningsuka går av stabelen i høstferien i Oslo Konserthus og ender med en fullverdig konsert i Oslo-filharmoniens abonnementsserie.
  • Høstsamlingen avsluttes normalt med en konsert foran et fullsatt Oslo Konserthus.
  • Ung Filharmoni har som mål å bidra til at unge talenter skal lykkes som utøvere i morgendagens musikkliv. Gjennom samspill med Oslo-filharmonien får de unge utøverne opplevd hva som kreves på toppnivå.
  • Samarbeidspartnere i gjennomføringen av Ung Filharmoni er Senter for talentutvikling Barratt Due og Oslo-filharmonien.
  • Ung Filharmoni støttes av Talent Norge, Sparebankstiftelsen DNB og Tom Wilhelmsen Stiftelse

Tekst: Maren Ohm Ballestad

Search