Om mentorprogrammet

Innholdsfortegnelse

Crescendo ble skapt ut fra en visjon om å reintrodusere Mester Svenn-tradisjonen, gjennom å lage et helt spesielt mentorprogram for unge musikere på eksepsjonelt nivå. Et program som skulle gjøre en forskjell ved å tilby unike vekstmuligheter til unge, fremragende musikere, i startfasen av deres karrierer.

Et pilotprosjekt ble gjennomført sesongen 2013/14 hvor tre unge musikere fra Barratt Due; Sonoko Miriam Shimano Welde, fiolin, Eivind Holtsmark Ringstad, bratsj og Sandra Lied Haga, cello, ble ledet gjennom en intens prøveperiode i Oslo på høsten, før de møtte sin «mester», Leif Ove Andsnes, for samspill og prøver på våren. Musikerne var meget godt forberedt til konserten i Grieghallen som ble avholdt under Festspillene i Bergen i juni 2014.

Prøveprosjektet og konserten ble en suksess, og etter et år med planlegging og møter mellom Festspillene i Bergen, Barratt Due og Oslo-filharmonien, så Crescendo, ut til å kunne bli en realitet!

I mars 2015 ble avtalene med de første støttespillerne signert, og til Festspillene i Bergen 2016 var brikkene falt helt på plass. Leif Ove Andsnes tok på seg rollen som fast hovedmentor – noe han entusiastisk fulgte opp helt til avslutningen i 2021.

 

Finansiering

Bettina Ford Jebsen og Hans Peter Jebsen ble avgjørende støttespillere og bidragsytere for realiseringen av Crescendo. Den kjente og generøse Bergenseren, Trond Mohn, var også med fra starten, og Kåre Rommetveit, som hadde også stor tro på ideen bak Crescendo, og spilte en viktig rolle for at finansieringen skulle komme på plass. Etter kort tid kom også Sparebankstiftelsen DNB og det nyetablerte Talent Norge med, og bidro til at finansieringen for fase 1, frem til og med 2018 var sikret.

 

Prosjektet utvikler seg og tar form

Delprogrammene i Crescendo har helt siden starten vært under konstant utvikling. Erfaringene høstet år for år ble benyttet i spissing av både innhold og gjennomføring.

Ikke bare ble Crescendo-konsertene et fast innslag på Festspillene hvert år, men etter hvert ble også aktiviteten og tilbudet til deltakerne spredt ut over hele året, med personlige mentormøter, samlinger og konserter.

De fleste deltakerne i solist- og kammerprogrammet var aktivt med i programmet i en to-års periode, men siden en av visjonene var å bygge et varig miljø i denne gruppen av unge musikere, ble tidligere deltakere invitert tilbake ved flere anledninger.

 

Ung Filharmoni blir lansert

Crescendo besto fra 2016 av tre delprogrammer; Unge solister, Unge kammergrupper og orkesterprosjektet Ung Filharmoni. Grunnideen med Crescendo, hvor unge utøvere får arbeide sammen og dele podium med etablerte musikere på høyt, internasjonalt nivå, kom i Ung Filharmoni til utrykk ved at musikere fra Oslo-filharmonien både virket som instruktører ved samlingene, og som virket som mentorer for hver sin unge musiker, i et «dobbelt orkester» hvor filharmonikerne sitter skulder ved skuler med rundt 80 unge musikere i alderen 15 – 19 år.

Deltakerne ble valgt ut etter prøvespill og representerte unge musikere fra hele landet. To samlinger ble gjennomført årlig: én «sommersamling» i juni, hvor deltakerne kom sammen og jobbet med årets repertoar – under instruksjon og ledelse av en høyt profilert dirigent, og hvor musikere fra de forskjellige instrumentgruppene i Oslo-filharmonien fungerer som instruktører. Samlingen ble avsluttet med konserter i Oslo og Valdres. Neste samling foregikk på høsten, i form av en arbeidsuke som munnet ut i en storslått konsert i Oslo Konserthus, hvor det unge orkesteret sitter side om side på podiet sammen med Oslo-filharmonien.

Ung Filharmoni ble besluttet videreført også etter at Crescendo-prosjektet formelt ble avsluttet i 2021, og er nå et samarbeidsprosjekt mellom Barratt Due og Oslo-filharmonien. Klikk her for mer informasjon.

 

Visjon, mål og strategi

Crescendos solist- og kammerprogram hadde flere visjoner og mål for sin virksomhet.

Knytte bånd mellom de fremste talenter i ulike utviklingsfaser og utøvere i toppsjiktet i norsk og internasjonalt musikkliv

Solistprogrammet har hatt et klart internasjonalt perspektiv, og har bidratt til å heve nivået på norske unge musikere i startfasen av sine karrierer. Hovedarena for den utadrettede delen av Solistprogrammet har vært Festspillene i Bergen, men også internasjonale sammenhenger som bl.a. i London, Berlin, Utrecht, København. Oslo-filharmonien har gitt soloengasjementer og utgitt innspillinger med en rekke av deltagerne som et direkte resultat av programmet.
 
Det mest unike med Crescendo var kanskje ideen om å sette de unge musikerne i direkte samarbeid med erfarne utøvere på øverste nivå. De skulle jobbe sammen, inspirere hverandre og ikke minst dele scene og gi publikum helt spesielle konsertopplevelser.

Nettopp dette samarbeidet viste seg å være så vellykket som vi hadde håpet på: De unge musikerne ble løftet opp på et helt nytt nivå, både instrumentalt og musikalsk, og de erfarne mentorene opplevde mye glede og inspirasjon i energien fra de unge. Publikum fikk ofte gnistrende og intense konsertopplevelser – som i seg selv ble en del av opplevelsen og erfaring hos deltakerne.
 
Det mer innadrettede arbeidet med deltakerne har foregått kontinuerlig gjennom året, og har bestått av oppfølging, coaching og møter for deltakerne både med musiker-mentorer, men også med andre bidragsytere fra bransjen, som agenter, programsjefer, PR-konsulenter og Crescendos programdirektør.
 
Kalibrere seg inn mot det internasjonale musikklivet for å få et best mulig grunnlag for en bærekraftig karriere
Deltakerne reiste til ulike byer i Europa for å møte og spille med både erfarne topputøvere og andre unge utøvere som seg selv. Dette gav dem inspirasjon, erfaring og kunnskap som de kunne bruke til å bygge sin egen karriere. Som en del av dette arbeidet fikk de personlig oppfølging fra mange hold – ikke bare fra utøvende mentorer, men også andre ressurspersoner innenfor markedsføring, helse og karrierebygging. En utfordring ved å være omreisende solist er at en er mye alene med seg selv og sine valg og opp- og nedturer. Derfor fikk deltakerne jevnlig oppfølging i form av samtaler og personlig fremmøte av programdirektør ved viktige opptredener. I Crescendo ble det dessuten lagt vekt på å tilrettelegge for felleskap mellom de unge slik at de, selv som «konkurrenter» kunne dele erfaringer, søke i hverandre og bygge sterke og gode relasjoner både til de andre deltakerne og til mentorene.
 
Bidra til norsk musikkliv
 

Nok en visjon var å gi noe til norsk musikkliv – både heve nivået blant de beste, og å gjøre norske utøvere bedre kjent og rustet for en internasjonal karriere. Men også å utvikle norske topputøvere som kunne gi noe tilbake og være inspiratorer for neste generasjon.

 

Sjenerøse mentorer

Det ble lagt stor vekt på å finne mentorer med en spesiell forståelse for hva vi ønsket å oppnå. De skulle ikke være «lærere» i tradisjonell forstand, men snarere medmusikanter som delte av sin erfaring, kunnskap, musikalitet og entusiasme. Mange av deltakerne har gitt uttrykk for at det fikk en helt spesiell betydning for dem å få komme nær og bli kjent med sine store forbilder, ikke bare som store musikere, men også som «vanlige mennesker».
 
Leif Ove Andsnes viste seg å være en unik samarbeidspartner, og ble helt sentral i utviklingen og gjennomføringen av programmet. Med sine eksepsjonelle musikalske og instrumentale ferdigheter, kombinert med en menneskelighet, ydmykhet og entusiasme, ble han en uvurderlig kraft. Hans internasjonale status som utøver gjorde det dessuten mulig å tiltrekke seg andre topputøvere. Da den andre hovedmentoren, den verdensberømte, nederlandske, fiolinisten, Janine Jansen, kom på plass i 2016, utgjorde de en helt unik og kraftfull duo.

Begge har blitt mer og mer entusiastiske for idéen, deltakerne og gjennomføringen, og har etter hvert invitert Crescendo-musikere som likeverdige artister på sine kammermusikkfestivaler i Rosendal og Utrecht. De har også begge invitert deltakere som medspillere på andre konserter i London, Oslo og København.

 

Store opplevelser

 • Festspillene i Bergen – mange uforglemmelige konsertopplevelser og et helt sett med video-produksjoner. Felleskap på Villa Terminus.
 •  Samlinger i Vilnius, Oslo, Berlin, Stockholm, London, Utrecht og København.
 •  Konsert i Wigmore Hall
 •  Kammermusikkfestivalen i Utrecht
 •  Konsert på DNO&B
 •  Solister med orkestre i inn- og utland
 •  TV-produksjoner og plateinnspillinger
 

Andre aktiviteter

 • Kontakt med agenturer og liknende programmer
 •  Praktisk og økonomisk bistand til karrierebygging
 •  Individuell oppfølging fra programdirektør
 •  Veiledningssamtaler og coaching med Ingrid Røynesdal og Alex Taylor fra Oslo-Filharmonien, Anders Hall Grøterud fra SFTBD og musikercoach Trudy Wright fra London.
 

Avslutning i 2021

Etter seks innholdsrike år gikk Crescendo inn for en planlagt landing i desember 2021. Programmet hadde da satt et tydelig avtrykk i norsk musikkliv, ikke bare gjennom sitt eget virke og funksjon, men også i den forstand at det åpenbart hadde inspirert andre til å skape liknende programmer i kjølvannet av Crescendo.
 

Solistprogrammet

 
Hovedmentorer: Janine Jansen og Leif Ove Andsnes
 
Andre mentorer: Gidon Kremer / Alisa Weilerstein / Jonathan Biss / Colin Currie / Torleif Thedéen / Robert Levin / Noah Bendix-Balgley / Alexander Pavlovsky / Konstantin Heidrich / Edvard Gardner / Joshua Weilerstein / Vasili Petrenko /
 
Deltakere:
Guro Kleven Hagen, fiolin (2015 – 2017)
Eivind Ringstad, bratsj (2014 – 2017)
Sonoko Miriam Shimano Welde, fiolin (2017 – 2020)
Kian Soltani, cello (2016 – 2017)
Ludvig Gudim, fiolin (2014 – 20xx)
Johan Dalene, fiolin (2017 – 2019)
Kristoffer Almås, slagverk (2018 – 2020)
Bjørn-Christian Svarstad, slagverk (2018 – 2020)
Amalie Stalheim, cello (2018 – 2021)
Sandra Lied Haga, cello (2019 – 2021)
August Schieldrop, tuba (2019 – 2021)
Opus 13 strykekvartett (2016) 
Trio DaNIBi (2016)
 
I 2016 ble det åpnet for at Kammergrupper kunne søke, hvilket medførte at Opus 13 kom inn og deltok i programmet under Festspillene. Medlemmer i Opus 13 var Sonoko Miriam Shimano Welde (fiolin), Edvard Erdal (fiolin), Michael Grolid (bratsj) og Frida Skaftun (cello).
 

Ung Filharmoni

 
Dirigenter: Peter Stark, Ben Gernon, Joshua Weilerstein, Vasily Petrenko, Eivind Aadland og Mei-Ann Chen.
 
Deltakere: 
Ung Filharmoni har vært innrettet mot unge musikere under 20 år med ambisjoner om å bli profesjonelle musikere. Gjennom nasjonale prøvespill er det hvert år i perioden 2016-2021 satt sammen et orkester på rundt 80 unge musikere og mange har vært med flere år på rad. Totalt sett har omlag 280 unge musikere fra hele Norge så langt fått delta i Ung Filharmoni.

Samarbeidspartnere

KONTAKT OSS

E-post
ung.filharmoni@bdm.no

Besøksadresse
Sentralen, 6. etasje, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

Postadresse
Sentralen, Barratt Due, 6. etasje, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

FØLG OSS